Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Podejte si projekt - Šablony pro SŠ a VOŠ I

V novém čísle Týdeníku školství 20/2017 vyšel článek o výzvě na šablony, ve které mohou podávat žádosti střední a vyšší odborné školy.

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. května 2017 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Předaplikační výzkum. Dokument je účinný od 22. května 2017 a jeho znění naleznete v článku.

Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. května 2017 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Předaplikační výzkum pro ITI. Dokument je účinný od 22. května 2017 a jeho znění naleznete v článku.

Maturanti z matematiky se oproti loňsku zlepšili

Praha, 19. května 2017 - Z 16 007 maturantů, kteří si letos na jaře zvolili ve společné části matematiku, jich v didaktických testech uspělo 78,3 %. To je o 1,5 % lepší výsledek, než vloni. Úspěšnost maturantů z českého jazy ...Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151