Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 29. března 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Budování expertních kapacit – transfer technologií, verze 3.  Dokument je účinný od 30. března 2017 a jeho znění naleznete ...

Pokrok v realizaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2016

V časopise Dotační komorník č. 1/2017 byl publikovaný článek, který je tematicky zaměřený na informování o pokroku v realizaci OP VVV za uplynulý rok 2016. Najdete v něm odpovědi na otázky jako jaké byly aktivity OP VVV v roce 2016 nebo ja ...

Očima partnerů

Právní podpora

V této sekci naleznete aktuální pracovní nabídky v oblasti právní podpory.Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151