Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Informační semináře pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání si Vás dovolují pozvat na Informační seminář pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského záko ...

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených ve výzvách.

Informační semináře pro školy zřízení podle § 16 odst. 9 školského zákona - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání si Vás dovolují pozvat na Informační seminář pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského záko ...

Seminář APIV - Praha 5. října 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání si Vás dovolují pozvat na Informační seminář pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského záko ...Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151