Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídicí orgán OP VVV anglickou verzi výzvy č. 02_02_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II. Přeložena byla výzva včetně jejích příloh a Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

Pravidla pro publicitu

Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále Manuál JVS), kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. Manuál JVS byl upraven na z ...

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 4. 2018 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Teaming a jeho znění naleznete pod nadpisem Pravidla pro žadatele a příjemce – specifi ...

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzvy byly ukončeny

ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.  Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151