Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, že byla zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí ...

Konzultační linka pro výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, že byla zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí ...

Seznam obvyklých cen vybavení

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. ledna 2017  Seznam obvyklých cen vybavení, verze 2. Dokument je účinný od 1. února 2017.

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro projekty zařazené do Zásobníku náhradních projektů v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV.



Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151