Promaco - Project Management Consulting

Vítejte

Společnost Promaco Consulting, s. r. o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se zpracováváním a řízením projektů z téměř všech Operačních programů. Zaměřujeme se rovněž na projekty financované přímo z Evropské komise.

This is alternative content.

Aktuální výzvy

Výzva č.

Prioritní osa

Zaměření na

Zdroj

XXXVIII. 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT OPŽP
89 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb OPLZZ
5 2 - Podpora vstupu na trh práce Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. OPPA
91 2 - Aktivní politiky trhu práce Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu OPLZZ

Promaco novinky

Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I ( I SDV I)

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I)

Avízo výzvy č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. října 2016 avízo výzvy č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I) v prioritní ose 3. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze vý ...

Avízo výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. září 2016 avízo výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního chara ...

Výzva č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I)

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I)Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097
E-mail: praha@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151